องค์การบริหารส่วนตำบล

โคกสะอาด

Koksaard Subdistrict Administrative Organization

www.koksaard.go.th

{{boss1.name}}

{{boss1.position}}

สายตรง{{boss1.phone}}

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการผ่านเว็บไซต์
ลงคะแนนโหวต
ผลโหวต
ดีมาก [ 29 คะเเนน ]
94%
ดี [ 1 คะเเนน ]
4%
ปานกลาง [ 0 คะเเนน ]
0%
เฉยๆ [ 1 คะเเนน ]
4%

© 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด : www.koksaard.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft